Course curriculum

  1. Velkommen til denne nettportalen

  1. Grunnlegende skulderundersøkelse

  2. Aktiv testing av skulderen (AROM)

  3. Apley scratch test/ Dawnbarn´s test

  4. Passiv undersøkelse av skulderen (PROM)

  5. Isometriske tester

  6. Stenvers test 1-5

  7. Glenohumeral internal rotation deficit (GIRD)

  8. Shoulder symptom modification procedure (SSMP)

  9. GIRD (glenohumeral internal rotation deficit)

  1. Muskeltesting

  2. Empty can/ Jobe test for supraspinatus

  3. Full can test for supraspinatus

  4. Whipple test for supraspinatus

  5. Supra og infraspinatus mageliggende

  6. Hornblower's Sign Infraspinatus og teres minor

  7. Bear Hug Test for subscapularis

  8. Belly press test for subscapularis

  9. Lift off test for subscapularis

  10. Lag sign for infraspinatus og teres minor

  11. Trapezius styrketest: Alle deler

  12. Serratus anterior styrketest

  13. Rhomboid styrketest

  14. Latissimus dorsi styrketest

  15. Pectoralis major og minor lengdetest

  16. Biceps brachii lengdetest

  17. Triceps brachii lengdetest

  1. Rotator cuff problematikk

  2. Lag sign

  3. Lift off test for subscapularis

  4. Drop arm sign

  5. Infraspinatus test

  6. Transdeltoid Palpasjon / Rent Test

  1. Subacromial smerte syndrom

  2. Test cluster for Subacromial smerte syndrom

  3. Yocum`s test

  4. Hawkins-Kennedy

  5. Empty can/ Jobe test for supraspinatus

  6. Smertefull bue

  7. Neer test

  1. SLAP lesjon

  2. Cluster for SLAP lesjon

  3. Yergason test

  4. Speeds test

  5. Biceps load test

  6. Anterior slide test

  7. Labral tensjonstest

  8. Passiv kompresjonstest

  9. Passiv kompresjonstest

  10. Kompresjon rotasjonstest

  11. Passiv distraksjonstest

  12. Dynamic anterior labral shear test

  13. Upper cut test

About this course

 • Gratis
 • 85 leksjoner
 • 1.5 timer med videoinnhold

Discover your potential, starting today